Lasten ja aikuisten neurologinen fysioterapia

Neurologinen fysioterapia on suunnattu asiakkaille, joilla on keskus- ja ääreishermoston sairauksia ja oireyhtymiä. Yleisimpiä ovat aivoinfarktin jälkeinen halvaantuminen, MS, Parkinsonin tauti ja CP. Neurologisen kuntoutuksen tavoitteena on sujuvampi arki, joten terapiassa vahvistetaan kuntoutujan kykyjä ja taitoja osallistua omassa elinympäristössä. Harjoitellaan arjen taitoja, esimerkiksi siirtymiä asennosta toiseen, apuvälinein liikkumista, perustaitoja kuten kävely, juoksu, hyppiminen, pyöräily, uiminen, hiihtäminen tai luistelu. Kuntoutujan omia toiveita ja vahvuuksia hyödyntäen suunnitellaan yhdessä terapialle tavoitteet.


Fysioterapiaa on mahdollista toteuttaa Lehmolan Fysioterapian toimitiloissa, joista löytyy lasten terapiasali, kuntosali, harjoituskeittiö ja hoitohuoneet. Teemme myös kotikäyntejä kouluilla, päiväkodeissa ja asiakkaiden kotona. Toiminta-alueitamme ovat Joensuu, Kontiolahti, Liperi, Heinävesi, Outokumpu, Tohmajärvi ja Polvijärvi. Meiltä löytyy sopimukset Kelan, Siun Soten sekä vakuutusyhtiöiden kanssa.

Fysioterapeutti harjoittelemassa lapsen kanssa järvellä sup-laudalla

Bobath-menetelmä

Neurologisille asiakkaille sovelletaan samoja fysioterapian keinoja, joita käytetään TULE-asiakkaiden hoidossa sekä Bobath-konseptin mukaista menetelmää. Bobath-konseptin mukaisesti harjoitellaan asiakkaan kanssa yhteistyössä perusliikkumista ja etsitään kunkin asiakkaan omassa elinympäristössä tapahtuvia toimintoja helpottavia ratkaisumalleja. Bobath-menetelmän yhtenä kuntoutuksen kohteena ovat aikuishemiplegiapotilaat.

NDT-terapia

Ndt-terapiassa ei ole valmiita toimintamalleja vaan se perustuu jokaisen terapeutin tietoon, taitoon ja harkintaan. Ndt-terapeutin kyky kliiniseen päättelyyn mahdollistaa löytämään yksilöllisen tavan auttaa lasta saavuttamaan kuntoutumisen päämääriä. Kuntoutumisen päämäärät ja tavoitteet muodostuvat lapselle ja perheelle sekä arjen yhteistyötahoille tärkeistä asioista. Tavoitteet ovat yksilöllisiä, realistisia ja konkreettisia. Yksi terapian onnistumisen edellytys on hyvä vuorovaikutus, yhteinen tahto ja toiminta.

Terapia sisältää yhteistyötä lapsen läheisten ihmisten kanssa. Heitä neuvotaan ohjaamaan ja auttamaan lasta siten, että lapsen motorinen oppiminen vahvistuu ja omien voimavarojen mukainen kehitys helpottuu. Terapiaharjoittelu voi toteutua lapsen omassa ympäristössä tai tarkoitukseen sopivissa harjoituspaikoissa. Yhteistyöllä ja ympäristön huomioimisella vahvistetaan lapsen asemaa ja toimijuutta.

Ndt-terapeutti ohjaa lasta käsin, puheella, apuvälinein ja ympäristöä muokkaamalla siten, että lapselle mahdollistuu tapa liikkua, toimia ja osallistua.

 

Fysioterapeutti harjoittelemassa pyöräilyä potkupyörällä lapsen kanssa

Vauvaterapia

Vauvaterapiassa arvioidaan vauvan taitoja ja tuetaan vauvaa siinä kehityksen vaiheessa jossa vauva toimii. Terapiassa vauva on aktiivinen harjoittelija ja häntä ohjataan haasteissa vain sen verran mikä on tarpeen. Vauvaa tarkastellaan kokonaisvaltaisesti huomioiden vauvan liikkumista, toimimista, varhaista vuorovaikutusta, kommunikointia sekä syömistä. Terapiassa työskennellään yhteistyössä vanhempien kanssa tukien vanhemmuutta ja tarvittaessa annetaan ohjeita käsittelyyn ja monipuoliseen perushoitoon. NDT/Bobath-lähestymistapa on vauvaterapian peruslähtökohta.

Fysioterapeutti ohjaamassa vauvaa vauvaterapiassa, Joensuu
Nettiajanvaraus

Kiinnostuitko palveluistamme? Jätä yhteystietosi, otamme yhteyttä!

Sähköpostitse
Tekstiviestitse

Rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä

Lehmolan Fysioterapia Oy
Kruununtie 2
80710 LEHMO

Y-tunnus: 0611524-7
Puh: 013 893 696

2. Rekisteriasiat

Asiakaspalvelumme vastaa rekisteriä koskeviin kysymyksiin ja palautteisiin mahdollisimman nopeasti.

3. Rekisterin nimi

Lehmolan Fysioterapia Oy:n asiakas-, markkinointi- ja ajankohtaiskirjeen tilanneiden rekisteri.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Käsittelyn tarkoituksena on asiakassuhteen hoitaminen, asiakkaan ja rekisterinpitäjän oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttaminen sekä henkilötietolain mukainen henkilötietojen käsittely verkkopalveluihin liittyviin tarkoituksiin, tutkimustoimintaan, rekisterinpitäjän ja/tai sen yhteistyökumppaneiden mainonnan ja/tai suoramarkkinoinnin suuntaaminen asiakastietojen perusteella rekisterinpitäjän viestimien ja palvelujen kautta luovuttamatta henkilötietoja ulkopuoliselle taholle.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja asiakkaista:

  • Nimi
  • Sähköpostiosoite
  • Matka- ja/tai muu puhelinnumero
  • Organisaatio ja asema
  • Organisaation osoitetiedot
  • Yhteysloki

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteri koostetaan rekisterinpitäjän asiakastietojärjestelmästä, yleisesti saatavilla olevista internetlähteistä, sekä mahdollisista muista julkisista lähteistä. Pääsääntöisesti osoitelähteet on eritelty mikäli ne ovat muita kuin ensiksi mainittuja.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Rekisterinpitäjä ei luovuta asiakkaiden henkilötietoja ulkopuolisille, paitsi Suomen viranomaistoimien niin edellyttäessä.

8. Tietojen poistaminen

Tietoja voidaan poistaa henkilön vaatimuksesta tai asiakassuhteen loppumisen vuoksi.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Rekisterinpitäjän ja sen mahdollisten tietotekniikkakumppanien tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla ja muilla tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä.