Toimintaterapiaa Kontiolahden, Lehmon ja Joensuun alueella

Toimintaterapia on kuntoutusta, joka perustuu toiminnan terapeuttiseen käyttöön, sekä toimintaterapeutin ja asiakkaan väliseen vuorovaikutukseen. Toimintaterapeutti on mukana rakentamassa toimivampaa arkea ja elämää, asiakkaan omia tavoitteita kohti yhdessä työskennellen. Näitä arjen toimintoja ovat esimerkiksi leikki, koulunkäynti, opiskelu, työ, itsestä huolehtiminen, vapaa-aika ja lepo. Toimintaterapia on asiakaslähtöistä, joten asiakas on aktiivisen toimijan roolissa.

Kotitalousvähennys laajentunut 1.1.2024 koskemaan myös kotona tuotettua fysio- ja toimintaterapiaa. Kotitalousvähennyksen enimmäismäärä on 3 500 euroa ja työn osuudesta voidaan vähentää 60 prosenttia. Vähennys koskee kotona tai vapaa-ajan asunnossa annettavaa fysio- ja toimintaterapiaa tai omille tai puolison vanhemmille asuntoon tai vapaa-ajan asuntoon annettavaa palvelua. Lue lisää Verohallinnon ohjeesta

Toimintaterapia, jossa lapsi rakentaa palikoilla toimintaterapeutin kanssa, Joensuu
 • Toimintaterapeutti harjoittelee lapsen kanssa saksien käyttöä, Joensuu, Kontiolahti
 • Lapsi harjoittelee toimintaterapiassa kynän käyttöä
 • Toimintaterapissa harjoitellaan arjen taitoja kuten ruoanlaittoa tai leipomista

Toimintaterapiasta on hyötyä kaikenikäisille ja erilaisissa elämäntilanteissa oleville asiakkaille, joiden toimintakyky tai osallistuminen arjen tärkeisiin ja merkityksellisiin toimintoihin on heikentynyt esimerkiksi kehityksen viivästymisen, vamman tai sairauden seurauksena. Toimintaterapian tavoitteena on asiakkaan tukeminen aktiiviseksi toimijaksi omassa arjessaan ja toiminnassaan. 

Toimintaterapiassa harjoitellaan esimerkiksi

 • hieno- ja karkeamotorisia taitoja
 • tunne- ja vuorovaikutustaitoja
 • leikkitaitoja
 • sensomotoriikkaa ja aistisäätelyä
 • hahmottamista sekä silmän ja käden-yhteistyötä
 • keskittymistä ja toiminnanohjailua
 • itsestähuolehtimisen taitoja: ruuanlaitto, asioiminen, peseytyminen, pukeutuminen, liikkuminen

Toimintaterapiaa on mahdollista toteuttaa Lehmolan Fysioterapian toimitiloissa, joista löytyy lasten terapiasali, kuntosali ja harjoituskeittiö. Teemme myös kotikäyntejä kouluilla, päiväkodeissa ja asiakkaiden kotona. Toiminta-alueitamme ovat Joensuu, Kontiolahti, Liperi, Heinävesi, Outokumpu, Tohmajärvi ja Polvijärvi. Meiltä löytyy sopimukset Kelan, Siun Soten sekä vakuutusyhtiöiden kanssa.

Koira-avusteinen toimintaterapia

Kuntoutuksessa on mahdollisuus hyödyntää yhtenä menetelmänä myös koira-avusteista työskentelyä osana toimintaterapiaa. Menetelmän käytöstä sovitaan etukäteen ja koira-avusteisuuden hyödyntäminen on aina tarkoin harkittua, suunniteltua sekä tavoitteellista. Koira-avusteisin metodein on mahdollista harjoitella esimerkiksi motorisia, sosiaalisia ja hahmottamisen taitoja, tunne- ja vuorovaikutustaitoja, toiminnanohjaustaitoja ja tarkkaavuuden ylläpitoa sekä motivoida harjoitteluun.

Toimintaterapeutti työskentelemässä koira-avusteisesti lapsen kanssa
Nettiajanvaraus

Kiinnostuitko palveluistamme? Jätä yhteystietosi, otamme yhteyttä!

Sähköpostitse
Tekstiviestitse

Rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä

Lehmolan Fysioterapia Oy
Kruununtie 2
80710 LEHMO

Y-tunnus: 0611524-7
Puh: 013 893 696

2. Rekisteriasiat

Asiakaspalvelumme vastaa rekisteriä koskeviin kysymyksiin ja palautteisiin mahdollisimman nopeasti.

3. Rekisterin nimi

Lehmolan Fysioterapia Oy:n asiakas-, markkinointi- ja ajankohtaiskirjeen tilanneiden rekisteri.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Käsittelyn tarkoituksena on asiakassuhteen hoitaminen, asiakkaan ja rekisterinpitäjän oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttaminen sekä henkilötietolain mukainen henkilötietojen käsittely verkkopalveluihin liittyviin tarkoituksiin, tutkimustoimintaan, rekisterinpitäjän ja/tai sen yhteistyökumppaneiden mainonnan ja/tai suoramarkkinoinnin suuntaaminen asiakastietojen perusteella rekisterinpitäjän viestimien ja palvelujen kautta luovuttamatta henkilötietoja ulkopuoliselle taholle.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja asiakkaista:

 • Nimi
 • Sähköpostiosoite
 • Matka- ja/tai muu puhelinnumero
 • Organisaatio ja asema
 • Organisaation osoitetiedot
 • Yhteysloki

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteri koostetaan rekisterinpitäjän asiakastietojärjestelmästä, yleisesti saatavilla olevista internetlähteistä, sekä mahdollisista muista julkisista lähteistä. Pääsääntöisesti osoitelähteet on eritelty mikäli ne ovat muita kuin ensiksi mainittuja.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Rekisterinpitäjä ei luovuta asiakkaiden henkilötietoja ulkopuolisille, paitsi Suomen viranomaistoimien niin edellyttäessä.

8. Tietojen poistaminen

Tietoja voidaan poistaa henkilön vaatimuksesta tai asiakassuhteen loppumisen vuoksi.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Rekisterinpitäjän ja sen mahdollisten tietotekniikkakumppanien tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla ja muilla tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä.