Lehmolan Fysioterapia Oy Masterintie 1 B 80710 LEHMO

Toimintaterapia

Toimintaterapia on kuntoutusta, joka perustuu toiminnan terapeuttiseen käyttöön, sekä toimintaterapeutin ja asiakkaan väliseen vuorovaikutukseen. Toimintaterapia on asiakaslähtöistä, joten asiakas on aktiivisen toimijan roolissa. Toimintaterapeutti on mukana rakentamassa toimivampaa arkea ja elämää, asiakkaan omia tavoitteita kohti yhdessä työskennellen. Näitä arjen toimintoja ovat esimerkiksi leikki, koulunkäynti, opiskelu, työ, itsestä huolehtiminen, vapaa-aika ja lepo.

Toimintaterapiasta on hyötyä kaikenikäisille ja erilaisissa elämäntilanteissa oleville asiakkaille, joiden toimintakyky tai osallistuminen arjen tärkeisiin ja merkityksellisiin toimintoihin on heikentynyt esimerkiksi kehityksen viivästymisen, vamman tai sairauden seurauksena. Toimintaterapian tavoitteena on asiakkaan tukeminen aktiiviseksi toimijaksi omassa arjessaan ja toiminnassaan. 

Toimintaterapiassa harjoitellaan esimerkiksi

- hieno-ja karkeamotoriikkaa

- leikkitaitoja

- tunne-ja vuorovaikutustaitoja

- sensomotoriikkaa ja aistinsäätelyä

- hahmottamista sekä silmän ja käden yhteistyötä

- tarkkuutta ja toiminnanohjailua

- itsestä huolehtimisen taitoja: ruuan laitto, asioiminen, peseytyminen, pukeutuminen, liikkuminen

Toimintaterapiaa on mahdollista toteuttaa Lehmolan Fysioterapian toimitiloissa, joista löytyy lasten terapiasali, kuntosali ja harjoituskeittiö. Toimintaterapiaa tehdään myös kotikäynteinä kouluilla, päiväkodeissa ja asiakkaiden kotona.


Soita ja varaa aika!


Nettiajanvaraus

Kiinnostuitko palveluistamme? Jätä yhteystietosi, otamme yhteyttä!

Sähköpostitse
Tekstiviestitse

Rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä

Lehmolan Fysioterapia Oy
Kruununtie 2
80710 LEHMO

Y-tunnus: 0611524-7
Puh: 013 893 696

2. Rekisteriasiat

Asiakaspalvelumme vastaa rekisteriä koskeviin kysymyksiin ja palautteisiin mahdollisimman nopeasti.

3. Rekisterin nimi

Lehmolan Fysioterapia Oy:n asiakas-, markkinointi- ja ajankohtaiskirjeen tilanneiden rekisteri.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Käsittelyn tarkoituksena on asiakassuhteen hoitaminen, asiakkaan ja rekisterinpitäjän oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttaminen sekä henkilötietolain mukainen henkilötietojen käsittely verkkopalveluihin liittyviin tarkoituksiin, tutkimustoimintaan, rekisterinpitäjän ja/tai sen yhteistyökumppaneiden mainonnan ja/tai suoramarkkinoinnin suuntaaminen asiakastietojen perusteella rekisterinpitäjän viestimien ja palvelujen kautta luovuttamatta henkilötietoja ulkopuoliselle taholle.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja asiakkaista:

  • Nimi
  • Sähköpostiosoite
  • Matka- ja/tai muu puhelinnumero
  • Organisaatio ja asema
  • Organisaation osoitetiedot
  • Yhteysloki

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteri koostetaan rekisterinpitäjän asiakastietojärjestelmästä, yleisesti saatavilla olevista internetlähteistä, sekä mahdollisista muista julkisista lähteistä. Pääsääntöisesti osoitelähteet on eritelty mikäli ne ovat muita kuin ensiksi mainittuja.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Rekisterinpitäjä ei luovuta asiakkaiden henkilötietoja ulkopuolisille, paitsi Suomen viranomaistoimien niin edellyttäessä.

8. Tietojen poistaminen

Tietoja voidaan poistaa henkilön vaatimuksesta tai asiakassuhteen loppumisen vuoksi.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Rekisterinpitäjän ja sen mahdollisten tietotekniikkakumppanien tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla ja muilla tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä.